Trafikskolan vid Vättern

Nästa handledarkurser   25/5 & 29/6
Nästa Risketta

  28/6 kl: 10,00 - 13,30

Nästa Teorikurs

Startar mars 2023

OBS ring för info.

Moped klass 1 (AM)

Nu kommer det finnas möjlighet att ta körkort för moped i Hjo. Mina trevliga kollegor Gustav och Daniel från PO trafikskola i Skövde kommer hålla kurser i Hjo. För mer info och anmälan kontakta PO trafikskola 0500-410120, kontakt@potrafikskola.se 

Se priser längs ner på sidan

Trafikskolan vid Vättern är verksam i den lilla trästaden Hjo. Vi utbildar på behörighet B (personbil). Förutom körlektioner i Hjo och Skövde erbjuder skolan Introduktionsutbildning, teorikurser och riskutbildningar. Vi säljer även teoriböcker och webbtester.

 Här får du information om närmaste kurser. Observera att du måste anmäla dig via mail eller telefon

 Nästa handledarkurs  25/5  Kursen startar kl: 17:00 och slutar ca:20:30 (anmälan via mail eller tel

Nästa riskutbildning del   28/6  kl:10:00-13:30 (anmälan via mail eller telefon)

Nästa teorikurs startar mars 2023. För planering och info. ring 0702441139

Våra utbildningar:

Teorikurs: Trafikskolan har två teorikurser om året. En på hösten och en på våren. 

Körlektioner: Lektioner utförs i Hjo och Skövde. Vanligast är att första lektionen bokas i Hjo. Din handledare är välkommen att följa med på lektionen. Lektionslängd är 45 min. Det finns även möjlighet att köra dubbellektion alt. 60 min. Tänk på att avboka eller omboka lektion senast kl: 13:00 dagen innan lektion för att undvika en avgift på 300:- /lekt.

Riskutbildning del 1: Utbildningen som är teoretisk syftar till att skapa förståelse för riskbeteenden i trafiken. Kursen är obligatorisk och giltig i 5 år. Kursen längd är 3,5 tim. inkl. raster. Ta med giltig leg.

Riskutbildning del 2: Utförs på Kinnekulle trafikövningsplats i Götene. Vi åker tillsammans i trafikskolans bil dit. Utbildningen som är praktisk syftar till att skapa förståelse för risker i samband med väglag och hastighet samt bilens utrustning och säkerhetssystem. Eleven bör vara i slutet av sin utbildning för att tillgodogöra sig kursen. Trafikskolan hjälper till att planera så att den kommer i rätt fas i körkortsutbildningen. Kursen är obligatorisk och giltig i 5 år.

Introduktionskurs för privat övningskörning: Här får elev och handledare tips och råd för en säker och trevlig övningskörning. I kursen ingår handledarboken som ger möjlighet att få hjälp och struktur av de olika övningarna. Kursen är obligatorisk om man vill övningsköra privat och giltig i 5 år. Ta med giltig leg.


 
 

Prislista

Körlektion                        45 min 610:- 

Teorikurs                          750:- 

Riskutbildning del 1       720:- 

Riskutbildning del 2      2400:- 

Handledarkurs               540:-

Webbtester                    420:- 

   Kontakt

Trafikskolan vid Vättern
Lena Sundqvist

Sturegatan 10
544 33 Hjo

T: 070 244 11 39

mail: info@korkorthjo.se

 
u00a9 Copyright Trafikskolan vid Vättern